Експертна листа на членове на журита и арбитри
   Начало   За контакти   Регистрация   Вход
НАОА разкрива процедура за регистрация на експерти за Експертната листа на членове на журита и арбитри.

Всички хабилитирани лица на трудов договор и пенсионери, желаещи да бъдат вписани в нея, трябва самостоятелно да се регистрират и подадат информация, която се попълва на няколко стъпки и включва:
  1. Лични данни;
  2. Заявени компетенции;
  3. Доказателства за компетенциите.
Полетата означени със символа * са задължителни.
Регистрация в експертната листа
Лична информация
Полетата име, презиме и фамилия задайте задължително на български! (За целта може да използвате бутона "Клавиатура" Клавиатура.)
* Име Клавиатура
* Презиме Клавиатура
* Фамилия Клавиатура
* Адрес за кореспонденция Клавиатура
* Телефон(и)/GSM(и)
* e-mail (само един)
* Дата на раждане
Снимка
Информация за достъп до акаунта
Задайте потребителско име и парола! С тях по-късно може отново да влизате в системата (през формата за "Вход"), да променяте въведените данни, както и да използвате достъпните функционалности.
* Потребителско име
* Парола
* Парола (повторение)
Регистрация в експертната листа
Проект 'Концептуално и компютърно моделиране на методики и процеси за оценяване и акредитация' (НАОА&ПУ) Компас