РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Петър Петър Илиев Ангелов
професор

Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Заемани академични длъжности:
Доцент(1998)Хореография-композиция и педагогика
Професор(2002)Хореография- хореографска композиция

Придобити научни степени:


Области на висшето образование и професионални направления:
8.3. Музикално и танцово изкуство

Научни специалности:
05.08.34. Хореография

Научни трудове:


Постижения :
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Авторски танцови постановки в професионални ансамбли, като ансамбъл “Пирин” - Благоевград, ансамбъл “Тракия” - Пловдив, ансамбъл “Добруджа” - Добрич, ансамбъл “Загоре” - Стара Загора, ансамбъл “Родопа” - Смолян, ансамбъл “Сливен” - Сливен, ансамбъл “Тракия” - Пазарджик и редица самодейни ансамбли.
През 2001 г. авторската постановка на музикално танцовия драматичен спектакъл “Де гиди вино червено”, която е първата в страната театрализирана голяма сценична форма в областта на народното сценично изкуство.
Над 2000 концерти в страната и в 29 страни на Европа,Америка, Азия, Африка.
Редица постановки в драматични и оперни театри, режисура на масови концертни спектакли и др.
Постановки в аматьорски групи в САЩ, Белгия, Русия, Унгария и Франция.

Импакт-фактор, цитати:


Публикации: