РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Асен Романов Алексиев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - София

Заемани академични длъжности:
Доцент от 09.08.2007 по 03.01.58 "физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Извънреден Доцент 2004-2005 по 03.01.58 "физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Главен асистент от 18.06.1998 по 03.01.58 "физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Старши асистент от 02.10.1997 по 03.01.58 "физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Асистент от 10.02.1997 по 03.01.58 "физиотерапия, курортология и рехабилитация"

Придобити научни степени:
“Доктор” от 04.05.1994 по 03.01.58 "физиотерапия, курортология и рехабилитация"

Области на висшето образование и професионални направления:
3.7. Администрация и управление
7.1. Медицина
7.4. Обществено здраве

Научни специалности:
03.01.58. Физиотерапия, курортология и рехабилитация

Научни трудове:
ОБЩО 109 ПУБЛИКАЦИИ
Защитен дисертационен труд – 1: “Доктор” по медицина
Авторства и патенти - 4:
Изобретение - 1
Рационализации - 3
Участия в книги – 4 глави:
в чуждестранни книги – 1 глава
в Български книги - 3 глави
Публикувани статии в пълен текст - 50:
в чуждестранни списания - 23
в Български списания - 27
Публикувани резюмета от участия в научни форуми - 51:
от международни конгреси, конференции, симпозиуми - 24
от национални конгреси, конференции, симпозиуми - 27

Постижения :
НАГРАДИ
1. The 1995 Vienna Award for Physical Medicine - International Society of Physical Medicine, 1995 Austria
2. The 1995 AcroMed Award - European Spine Society, 1995, Sweden
3. Visiting Scientist fellowship - The University of Iowa, 31.7.1995-31.7.1997, Iowa City, USA
4. Post Ph.D. fellowship - The University of Iowa, 1.2.1995 - 31.7.1995, Iowa City, USA
5. Post Ph.D. fellowship - NIH, Fogarty International Center, 1.08.1994-1.1.1995, Iowa City, USA
6. Traveling fellowship International Society for the Study of the Lumbar Spine - 25-29.6.1996, Vermont, Burlington, USA
7. Traveling fellowship NIH, Fogarty International - Center, 13- 18.11.1994, Florida, USA
8. Traveling fellowship International Society for the Study of the Lumbar Spine - 18-22.6.1995, Helsinki, Finland
9. Traveling fellowship International Federation of Clinical Neurophysiology - 8-12.6.1992, Jerusalem, Israel
10. Traveling fellowship - X Congress of Manual Medicine, 16-19.9.1992, Brussels, Belgium

ПОЧЕСТИ
1. Почетен рецензент към редакторския борд на американското списание "Spine" с 41 рецензии от 1994 г. досега.
2. Публикувана лична биографична справка:
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2003
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2004
• Madison Who’sWho in the World Biographee 2004
• 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century 2004
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2005
• Madison Who’sWho in the World Biographee 2005
• Leading Health Professionals of the World 2005
• 21-st Century Award for Achievement 2005
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2006
• Madison Who’sWho in the World Biographee 2006
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2007
• Madison Who’sWho in the World Biographee 2007
• Outstanding Scientist of the 21st Century – Inaugural Edition 2007
• The Cambridge Bluebook of Foremost International Scientists 2007
• International Health Professional of the Year 2007
• International Scientist of the Year 2007
• Outstanding Scientist Worldwide 2007
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2008
• Madison Who’sWho in the World Biographee 2008
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2009
• Madison Who’sWho in the World Biographee 2009
• Marquis Who’sWho in the World Biographee 2010
• Madison Who’sWho in the World Biographee 2010
• Top 100 Health Professionals 2010
• Man of the Year in Medicine and Healthcare 2010
• Great Mind of the 21-st Century in Physical Medicine and Rehabilitation 2010
• Top 100 Health Professionals 2010-07-30
• Recipient of the 2010 Gold Medal for Bulgaria.
• 2010 International Peace Prize for practicing peace in thought, action and example locally and globally.

Импакт-фактор, цитати:
ИМПАКТ ФАКТОР=16,669
380 ЦИТИРАНИЯ (370 В ЧУЖДЕСТРАННИ И 10 В БЪЛГАРСКИ ПУБЛИКАЦИИ)

Публикации:
1. 1995 Vienna Award for Physical Medicine: Aleksiev A, Pope MH, Hooper D et all. Pelvic unlevelness in chronic factor in low back pain patients biomechanics and EMG time-frequency analysis. European J of Physical Medicine and Rehabilitation 6(1):3-16, 1996
2. Награда-1995 AcroMed Award: Magnusson ML, Aleksiev A, Wilder DG, Pope MH, Lee S, Spratt K, Goel VK, Weinstein JN: Unexpected load and asymmetric posture as etiologic factors in low back pain. European Spine Journal, 5:23-35, 1996
3. Изобретение: Aleksiev A. Method and device for diagnostics and medico-legal evaluation of muscle dysfunction by kineziologic EMG. Bulgarian Patent Office, license No: 62678/27.06.2000
4. Рационализация: Aleksiev A. Method and device for simultaneous tensometric and electromyographic evaluation of the trunk muscles during straight position under goniometric control. Bulgarian Patent Office, license No: 6774/24.06.1991
5. Дисертация: Aleksiev A. Muscle techniques within the manual therapy in low back pain. Ph.D. Thesis. Sofia, Bulgaria 1994
Уеб адрес с публикации: http://www.facebook.com/